BẢNG GIÁ TÊN MIỀN

Giá tên miền Việt Nam đã bao gồm VAT, tên miền Quốc tế cộng thêm 10% VTA

Tên miền Việt Nam ĐĂNG KÝ NĂM ĐẦU DUY TRÌ / NĂM CHUYỂN VỀ WEBSITE366
.VN 775.000₫ 475.000₫ 475.000₫
.COM.VN|.NET.VN|.BIZ.VN 675.000₫ 375.000₫ 375.000₫
.ORG.VN | .GOV.VN | .EDU.VN | .PRO.VN | .INFO.VN | .INT.VN | .AC.VN | .HEALTH.VN 495.000₫ 275.000₫ 275.000₫
.NAME.VN 105.000₫ 75.000₫ 75.000₫
Tên miền Quốc Tế ĐĂNG KÝ NĂM ĐẦU DUY TRÌ / NĂM CHUYỂN VỀ WEBSITE366
.COM 269.000₫ 269.000₫ 269.000₫
.NET 299.000₫ 299.000₫ 299.000₫
.ORG 311.000₫ 311.000₫ 311.000₫
.INFO 361.000₫ 361.000₫ 361.000₫
.asia 319.000₫ 319.000₫ 319.000₫
.top 261.000₫ 261.000₫ 261.000₫
.club 288.000₫ 288.000₫ 288.000₫
.biz 365.000₫ 365.000₫ 365.000₫
.vip 367.000₫ 367.000₫ 367.000₫
.mobi 520.000₫ 520.000₫ 520.000₫
.me 594.000₫ 594.000₫ 594.000₫
.blog 607.000₫ 607.000₫ 607.000₫
.online 674.000₫ 674.000₫ 674.000₫
.tv 746.000₫ 746.000₫ 746.000₫