0
Quí Khách vui lòng đợi giây lát, Hệ Thống đang xử lí.

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN

Kích hoạt TÊN MIỀN sau khi thanh toán thành công. Hãy đăng ký Domain trước khi đối thủ của bạn mua nó.

Tên miền Việt Nam ĐĂNG KÝ NĂM ĐẦU DUY TRÌ / NĂM CHUYỂN VỀ WEBSITE366
.VN 620.000₫ 497.000₫ 497.000₫
.COM.VN|.NET.VN|.BIZ.VN 520.000₫ 397.000₫ 397.000₫
.ORG.VN | .GOV.VN | .EDU.VN | .PRO.VN | .INFO.VN | .INT.VN | .AC.VN | .HEALTH.VN 495.000₫ 275.000₫ 275.000₫
.NAME.VN 141.000₫ 107.000₫ 107.000₫
Tên miền Quốc Tế ĐĂNG KÝ NĂM ĐẦU DUY TRÌ / NĂM CHUYỂN VỀ WEBSITE366
.COM 277.900₫ 309.800₫ 309.800₫
.NET 277.900₫ 352.700₫ 352.700₫
.ORG 365.900₫ 376.900₫ 376.900₫
.INFO 453.900₫ 464.900₫ 464.900₫
.asia 420.900₫ 431.900₫ 431.900₫
.top 354.900₫ 365.900₫ 365.900₫
.club 519.900₫ 530.900₫ 530.900₫
.biz 442.900₫ 453.900₫ 453.900₫
.vip 462.700₫ 473.700₫ 473.700₫
.mobi 648.600₫ 659.600₫ 659.600₫
.me 860.900₫ 871.900₫ 871.900₫
.blog 772.900₫ 761.900₫ 761.900₫
.online 101.900₫ 777.300₫ 777.300₫
.tv 970.900₫ 981.900₫ 981.900₫
.xyz 101.900₫ 332.900₫ 332.900₫
0852080383
Liên hệ