Bước 1: Điều kiện để nhận theme miễn phí

  • Like trang => Facebook.
  • Share 1 post bất kỳ từ trang Facebook.
  • Share post ở chế độ Public.
  • Facebook bạn phải có thời gian hoạt động trên 6 tháng.

Bước 2: Nhập thông tin để nhận theme miễn phí

[recaptcha id:download-free-theme]