Bảng giá email doanh nghiệp, email theo tên miền công ty

Bảng giá email doanh nghiệp – Email theo tên miền

Với các gói email doanh nghiệp bảo mật cao, không bị spam, gửi nhận ổn định. Giúp tăng uy tín cho các công ty, doanh nghiệp.
Ngoài ra email theo tên miền còn được sao lưu dữ liệu giúp quý công ty yên tâm hoạt động mà không cần lo chuyện backup.

GÓI A

$588.000 đ

12 tháng

 • Số lượng tài khoản: 5
 • Dung lượng: 5GB
 • Tùy chỉnh dung lượng tài khoản
 • Chat trực tuyến
 • Sao lưu dữ liệu hàng tuần

GÓI C

$1.788.000 đ

12 tháng

 • Số lượng tài khoản: 50
 • Dung lượng: 100GB
 • Tùy chỉnh dung lượng tài khoản
 • Chat trực tuyến
 • Sao lưu dữ liệu hàng tuần

GÓI D

$4.188.000 đ

12 tháng

 • Số lượng tài khoản: 150
 • Dung lượng: 225GB
 • Tùy chỉnh dung lượng tài khoản
 • Chat trực tuyến
 • Sao lưu dữ liệu hàng tuần

GÓI E

$5.988.000 đ

12 tháng

 • Số lượng tài khoản: 300
 • Dung lượng: 500GB
 • Tùy chỉnh dung lượng tài khoản
 • Chat trực tuyến
 • Sao lưu dữ liệu hàng tuần