Danh sách theme hiện có

 • Theme giới thiệu, tin tức,  bán hàng. Là mẫu website đa mục đích, bạn có thể làm bất kì website nào bạn muốn với 1 theme duy nhất. Tuy nhiên bạn có thể custom lại để thích hợp với mọi sản phẩm. Theme hổ trợ Responsive, Slider Revolution, Bootstrap 3.x, WooCommerce

  • 4.7.x - 4.3.x
  • Slider Revolution, WooCommerce

  • Responsive Tài liệu hướng dẫn ( Documentation ) Dữ liệu demo ( Demo data ) Child theme
 • Theme giới thiệu bán hàng, thích hợp cho các website nhà hàng, các trung tâm tiệc cưới, thức ăn ngon, quán cà phê. Tuy nhiên bạn có thể custom lại để thích hợp với mọi sản phẩm. Theme hổ trợ Responsive, Visual Composer, Slider Revolution, WooCommerce

  • 4.7.x - 4.5.x
  • Visual Composer, Slider Revolution, WooCommerce

  • Responsive Tài liệu hướng dẫn ( Documentation ) Dữ liệu demo ( Demo data ) Child theme
 • Theme giới thiệu, tin tức,  bán hàng. Là mẫu website đa mục đích, bạn có thể làm bất kì website nào bạn muốn với 1 theme duy nhất. Tuy nhiên bạn có thể custom lại để thích hợp với mọi sản phẩm. Theme hổ trợ Responsive, Visual composer, Slider Revolution, Bootstrap 3.x, WooCommerce

  • 4.7.x - 4.3.x
  • Visual composer, Slider Revolution, Bootstrap 3.x, WooCommerce

  • Responsive Tài liệu hướng dẫn ( Documentation ) Dữ liệu demo ( Demo data ) Child theme
 • Theme giới thiệu bán hàng, thích hợp cho các website nhà hàng, các trung tâm tiệc cưới, thức ăn ngon, quán cà phê. Tuy nhiên bạn có thể custom lại để thích hợp với mọi sản phẩm. Theme hổ trợ Responsive, Visual Composer, Slider Revolution, WooCommerce, Event Calendar

  • 4.7.x - 4.5.x
  • Visual Composer, Slider Revolution, WooCommerce, Event Calendar

  • Responsive Tài liệu hướng dẫn ( Documentation ) Dữ liệu demo ( Demo data ) Child theme
 • Theme giới thiệu công ty, tin tức, bán hàng, trình bày showroom. Thích hợp cho các website giới thiệu công ty, trang trí nội thất, thư viện hình ảnh. Tuy nhiên bạn có thể custom lại để thích hợp với mọi sản phẩm. Theme hổ trợ Responsive, Visual Composer, Bootstrap 3.x

  • 4.6.x - 4.5.x
  • Visual Composer, Portfolio

  • Responsive Tài liệu hướng dẫn ( Documentation ) Dữ liệu demo ( Demo data ) Child theme
 • Theme giới thiệu, tin tức,  bán hàng. Là mẫu website đa mục đích, bạn có thể làm bất kì website nào bạn muốn với 1 theme duy nhất. Tuy nhiên bạn có thể custom lại để thích hợp với mọi sản phẩm. Theme hổ trợ Responsive, Slider Revolution, Bootstrap 3.x, WooCommerce

  • 4.7.x - 4.3.x
  • Slider Revolution, WooCommerce

  • Responsive Tài liệu hướng dẫn ( Documentation ) Dữ liệu demo ( Demo data ) Child theme
 • Theme giới thiệu, tin tức, thích hợp cho các website giới thiệu công ty, trang trí nội thất, thư viện hình ảnh. Tuy nhiên bạn có thể custom lại để thích hợp với mọi sản phẩm. Theme hổ trợ Responsive, Slider Revolution, Bootstrap 3.x, WooCommerce

  • 4.7.x - 4.3.x
  • Slider Revolution, Portfolio, WooCommerce

  • Responsive Tài liệu hướng dẫn ( Documentation ) Dữ liệu demo ( Demo data ) Child theme
 • Theme giới thiệu bán hàng, thích hợp cho các website thể thao, mở các lớp học yoga, boxing, tập gym. Tuy nhiên bạn có thể custom lại để thích hợp với mọi sản phẩm. Theme hổ trợ Responsive, WooCommerce, Slider Revolution, Bootstrap, Page Builder

  • 4.7.x - 4.5.x
  • WooCommerce, Slider Revolution, Bootstrap

  • Responsive Tài liệu hướng dẫn ( Documentation ) Dữ liệu demo ( Demo data ) Child theme
 • Theme giới thiệu bán hàng, thích hợp cho các website giao nhận bánh pizza, nhà hàng, quán cà phê. Tuy nhiên bạn có thể custom lại để thích hợp với mọi sản phẩm. Theme hổ trợ Responsive, WooCommerce, Visual Composer, Bootstrap, Slider owl carousel

  • 4.7.x - 4.4.x
  • WooCommerce, Visual Composer, Bootstrap, Slider owl carousel

  • Responsive Tài liệu hướng dẫn ( Documentation ) Dữ liệu demo ( Demo data ) Child theme
 • Theme giới thiệu, thích hợp cho các website giáo dục, các khóa học, các trung tâm tiếng anh, tiếng hoa. Tuy nhiên bạn có thể custom lại để thích hợp với mọi sản phẩm. Theme hổ trợ Responsive, Facebook, BuddyPress, WooCommerce, Visual Composer, Bootstrap 3.x, Slider Revolution.

  • 4.7.x - 4.5.x
  • Visual Composer, Slider Revolution, WooCommerce, BuddyPress, Events Calendar

  • Responsive Tài liệu hướng dẫn ( Documentation ) Dữ liệu demo ( Demo data ) Child theme