Hosting DAC – Phổ Thông

Hosting DAC – Phổ Thông

Hosting đã tích hợp mọi tiện ích để phát triển Website WordPress.
Hosting SSD – Băng thông không giới hạn – Cấu hình cực mạnh, không lo web quá tải.

HOSTING DAC 1G

$1.100.000 đ

12 Tháng

 • Dung lượng: 1.000MB
 • Băng thông không giới hạn
 • CPU: 4 Core
 • RAM: 4 GB
 • Tự động sao lưu
 • Database: 1
 • FTP: Không giới hạn
 • PHP: 5x-8x
 • DirectAdmin

HOSTING DAC 2G

$1.400.000 đ

12 Tháng

 • Dung lượng: 2.000MB
 • Băng thông không giới hạn
 • CPU: 4 Core
 • RAM: 4 GB
 • Tự động sao lưu
 • Database: 2
 • FTP: Không giới hạn
 • PHP: 5x-8x
 • DirectAdmin

HOSTING DAC 3G

$1.800.000 đ

12 Tháng

 • Dung lượng: 3.000MB
 • Băng thông không giới hạn
 • CPU: 4 Core
 • RAM: 4 GB
 • Tự động sao lưu
 • Database: 3
 • FTP: Không giới hạn
 • PHP: 5x-8x
 • DirectAdmin

HOSTING DAC 4G

$2.100.000 đ

12 Tháng

 • Dung lượng: 4000MB
 • Băng thông không giới hạn
 • CPU: 4 Core
 • RAM: 4 GB
 • Tự động sao lưu
 • Database: 8
 • FTP: Không giới hạn
 • PHP: 5x-8x
 • DirectAdmin