Hosting WordPress

Hosting WordPress

Hosting đã tích hợp mọi tiện ích để phát triển Website WordPress.
Được dùng thử 7 ngày – Hosting SSD – Băng thông không giới hạn – Cấu hình cực mạnh, không lo web quá tải.

WORDPRESS#1G

$490.000 đ

12 Tháng

 • Dung lượng: 1.000MB
 • Băng thông không giới hạn
 • Tự động sao lưu
 • Database: 1
 • FTP: Không giới hạn
 • PHP: 5x-7x

WORDPRESS#2G

$960.000 đ

12 Tháng

 • Dung lượng: 2.000MB
 • Băng thông không giới hạn
 • Tự động sao lưu
 • Database: 2
 • FTP: Không giới hạn
 • PHP: 5x-7x

WORDPRESS#3G

$1.440.000 đ

12 Tháng

 • Dung lượng: 3.000MB
 • Băng thông không giới hạn
 • Tự động sao lưu
 • Database: 3
 • FTP: Không giới hạn
 • PHP: 5x-7x

WORDPRESS#4G

$1.920.000 đ

12 Tháng

 • Dung lượng: 4000MB
 • Băng thông không giới hạn
 • Tự động sao lưu
 • Database: 8
 • FTP: Không giới hạn
 • PHP: 5x-7x