Hosting CPANEL - WordPress

Hosting CPANEL WORDPRESS

Hosting chuyên biệt dành cho website sử dụng nền tảng WordPress

Tiết kiệm

$1.100.000 đ

12 Tháng

 • Giao diện CPANEL
 • 1 WEBSITE
 • Dung lượng SSD: 512 MB
 • Băng thông không giới hạn
 • WordPress Multisite: Có
 • Truy cập SSH: Không
 • SSL Let's Encrypt: Miễn phí
 • Tự động sao lưu
 • FTP: Không giới hạn
 • PHP mới nhất
 • Tặng tên miền - Không
 • Không tặng WEB

Cơ bản

$1.600.000 đ

12 Tháng

 • Giao diện CPANEL
 • 3 WEBSITE
 • Dung lượng SSD: 3 GB
 • Băng thông không giới hạn
 • WordPress Multisite: Có
 • Truy cập SSH: Không
 • SSL Let's Encrypt: Miễn phí
 • Tự động sao lưu
 • FTP: Không giới hạn
 • PHP mới nhất
 • Tặng tên miền .XYZ/ .SITE/ .ONLINE/ .STORE
 • Không tặng WEB

Phổ biến

$3.500.000 đ

12 Tháng

 • Giao diện CPANEL
 • Không giới hạn website
 • Dung lượng SSD: 6 GB
 • Băng thông không giới hạn
 • WordPress Multisite: Có
 • Truy cập SSH: Có
 • SSL Let's Encrypt: Miễn phí
 • Tự động sao lưu
 • FTP: Không giới hạn
 • PHP mới nhất
 • Tặng tên miền .COM/ .NET
 • Tặng 1 web mẫu WAOWEB.VN

Chuyên nghiệp

$5.900.000 đ

12 Tháng

 • Giao diện CPANEL
 • Không giới hạn website
 • Dung lượng SSD: 16 GB
 • Băng thông không giới hạn
 • WordPress Multisite: Có
 • Truy cập SSH: Có
 • SSL Let's Encrypt: Miễn phí
 • Tự động sao lưu
 • FTP: Không giới hạn
 • PHP mới nhất
 • Tặng tên miền .COM/ .NET
 • Tặng 2 web mẫu WAOWEB.VN

Cao cấp

$11.000.000 đ

12 Tháng

 • Giao diện CPANEL
 • Không giới hạn website
 • Dung lượng SSD: 32 GB
 • Băng thông không giới hạn
 • WordPress Multisite: Có
 • Truy cập SSH: Có
 • SSL Let's Encrypt: Miễn phí
 • Tự động sao lưu
 • FTP: Không giới hạn
 • PHP mới nhất
 • iền .COM/ .NET
 • Tặng 3 web mẫu WAOWEB.VN

Thông Số Kĩ Thuật