Hosting WordPress

Hosting WORDPRESS

Hosting chuyên biệt dành cho website sử dụng nền tảng WordPress

Tiết kiệm

$1.100.000 đ

12 Tháng

 • Giao diện OnePanel
 • 3 WEBSITE
 • Dung lượng SSD: 05 GB
 • Băng thông không giới hạn
 • WordPress Multisite: Có
 • Truy cập SSH: Không
 • SSL Let's Encrypt: Miễn phí
 • Tự động sao lưu
 • FTP: Không giới hạn
 • PHP mới nhất
 • Tặng tên miền - Không
 • Không tặng WEB

Cơ bản

$1.900.000 đ

12 Tháng

 • Giao diện OnePanel
 • 10 WEBSITE
 • Dung lượng SSD: 20 GB
 • Băng thông không giới hạn
 • WordPress Multisite: Có
 • Truy cập SSH: Không
 • SSL Let's Encrypt: Miễn phí
 • Tự động sao lưu
 • FTP: Không giới hạn
 • PHP mới nhất
 • Tặng tên miền .XYZ/ .SITE/ .ONLINE/ .STORE
 • Không tặng WEB

Phổ biến

$3.900.000 đ

12 Tháng

 • Giao diện OnePanel
 • 30 WEBSITE
 • Dung lượng SSD: 50 GB
 • Băng thông không giới hạn
 • WordPress Multisite: Có
 • Truy cập SSH: Có
 • SSL Let's Encrypt: Miễn phí
 • Tự động sao lưu
 • FTP: Không giới hạn
 • PHP mới nhất
 • Tặng tên miền .COM/ .NET
 • Tặng 1 web mẫu WAOWEB.VN

Chuyên nghiệp

$5.500.000 đ

12 Tháng

 • Giao diện OnePanel
 • 50 WEBSITE
 • Dung lượng SSD: 70 GB
 • Băng thông không giới hạn
 • WordPress Multisite: Có
 • Truy cập SSH: Có
 • SSL Let's Encrypt: Miễn phí
 • Tự động sao lưu
 • FTP: Không giới hạn
 • PHP mới nhất
 • Tặng tên miền .COM/ .NET
 • Tặng 2 web mẫu WAOWEB.VN

Cao cấp

$11.000.000 đ

12 Tháng

 • Giao diện OnePanel
 • 100 WEBSITE
 • Dung lượng SSD: 100 GB
 • Băng thông không giới hạn
 • WordPress Multisite: Có
 • Truy cập SSH: Có
 • SSL Let's Encrypt: Miễn phí
 • Tự động sao lưu
 • FTP: Không giới hạn
 • PHP mới nhất
 • iền .COM/ .NET
 • Tặng 3 web mẫu WAOWEB.VN

Thông Số Kĩ Thuật