Bảng giá Hosting

Bảng giá chứng chỉ SSL

Cài đặt SSL cho website của bạn để tăng uy tín và seo nhanh lên top.

PositiveSSL

$350.000 đ

1 năm

 • Thích hợp website nhỏ
 • Nhà cung cấp: COMODO
 • Thanh địa chỉ ssl https
 • Chuẩn mã hóa: 256-bit
 • Độ dài khóa: 2048 bits
 • Mức độ đảm bảo: Thấp
 • Bảo hiểm: $10,000
 • Thời gian cấp phát: 05 phút
 • Cấp lại miễn phí: Có
 • Bảo mật cả www: Có
 • Hỗ trợ cài đặt miễn phí: Có

InstantSSL

$1.100.000 đ

1 năm

 • Thích hợp doanh nghiệp nhỏ
 • Nhà cung cấp: COMODO
 • Thanh địa chỉ ssl https
 • Chuẩn mã hóa: 256-bit
 • Độ dài khóa: 2048 bits
 • Mức độ đảm bảo: Cao
 • Bảo hiểm: $50,000
 • Thời gian cấp phát: 05 phút
 • Cấp lại miễn phí: Có
 • Bảo mật cả www: Có
 • Hỗ trợ cài đặt miễn phí: Có

EV SSL

$2.500.000 đ

1 năm

 • Thích hợp doanh nghiệp lớn
 • Nhà cung cấp: COMODO
 • Thanh địa chỉ ssl https
 • Chuẩn mã hóa: 256-bit
 • Độ dài khóa: 2048 bits
 • Mức độ đảm bảo: Rất cao
 • Bảo hiểm: $1,750,000
 • Thời gian cấp phát: 05 phút
 • Cấp lại miễn phí: Có
 • Bảo mật cả www: Có
 • Hỗ trợ cài đặt miễn phí: Có