Bảng giá viết bài chuẩn seo

Bảng giá viết bài chuẩn seo

Seo giá rẻ chuyên nghiệp vừa giúp website tăng lượng truy cập, vừa nhanh lên top google.

Gói CT05

$1.200.000 đ

1 tháng

 • Tự động lên top google
 • 5 bài / tháng
 • Hơn 1000 từ và hình
 • Share Facebook, Twitter
 • 1 từ khóa chính
 • Báo cáo hàng tháng
 • Báo cáo cuối kỳ
 • Hợp đồng 6 tháng
 • Thanh toán hàng tháng
 • Chống copy bài viết: có
 • Điều chỉnh từ khóa: Có

Gói CT15

$2.800.000 đ

1 tháng

 • Cam kết lên top google: Có
 • 15 bài / tháng
 • Hơn 1000 từ và hình
 • Share Facebook, Twitter và khác
 • 1 từ khóa chính, 2 phụ
 • Báo cáo hàng tháng
 • Báo cáo cuối kỳ
 • Hợp đồng 6 tháng
 • Nếu thanh toán 1 lần, tặng 15 bài
 • Chống copy bài viết: có
 • Điều chỉnh từ khóa: Có

Gói CT20

$3.500.000 đ

1 tháng

 • Cam kết lên top google: Có
 • 20 bài / tháng
 • Hơn 1000 từ và hình
 • Share Facebook, Twitter và khác
 • 1 từ khóa chính, 2 phụ
 • Báo cáo hàng tháng
 • Báo cáo cuối kỳ
 • Hợp đồng 6 tháng
 • Nếu thanh toán 1 lần, tặng 20 bài
 • Chống copy bài viết: có
 • Điều chỉnh từ khóa: Có