Bảng giá Hosting

Bảng giá Hosting

Tất cả các gói đều là Hosting SSD – Băng thông không giới hạn.

Gói 1000MB

$660.000 đ

12 tháng

 • Dung lượng: 1.000MB
 • Database: 3
 • Addon Domain: 0
 • Sub domain: 5
 • Parked: Không giới hạn
 • Email: Không giới hạn
 • FTP: Không giới hạn
 • PHP: 5x-7x

Gói 1500MB

$890.000 đ

12 tháng

 • Dung lượng: 1.500MB
 • Database: 5
 • Addon Domain: 1
 • Sub domain: 20
 • Parked: Không giới hạn
 • Email: Không giới hạn
 • FTP: Không giới hạn
 • PHP: 5x-7x

Gói 500MB

$500.000 đ

12 tháng

 • Dung lượng: 500MB
 • Database: 1
 • Addon Domain: 0
 • Sub domain: 1
 • Parked: Không giới hạn
 • Email: Không giới hạn
 • FTP: Không giới hạn
 • PHP: 5x-7x

Gói 3000MB

$1.680.000 đ

12 tháng

 • Dung lượng: 3.000MB
 • Database: Không giới hạn
 • Addon Domain: 3
 • Sub domain: Không giới hạn
 • Parked: Không giới hạn
 • Email: Không giới hạn
 • FTP: Không giới hạn
 • PHP: 5x-7x

Gói 5000MB

$2.800.000 đ

12 tháng

 • Dung lượng: 5.000MB
 • Database: Không giới hạn
 • Addon Domain: 5
 • Sub domain: Không giới hạn
 • Parked: Không giới hạn
 • Email: Không giới hạn
 • FTP: Không giới hạn
 • PHP: 5x-7x