Bảng giá Hosting PRO

Bảng giá Hosting PRO

Hosting SSD chất lượng cao – Băng thông không giới hạn. Giúp website của bạn luôn đạt tốc độ cao nhất ở mọi thời điểm.

Gói 1000MB

$660.000 đ

12 tháng

 • Dung lượng: 1.000MB
 • Database: 3
 • Addon Domain: 0
 • Sub domain: 5
 • Parked: Không giới hạn
 • Email: Không giới hạn
 • FTP: Không giới hạn
 • PHP: 5x-7x

Gói 3000MB

$1.680.000 đ

12 tháng

 • Dung lượng: 3.000MB
 • Database: Không giới hạn
 • Addon Domain: 3
 • Sub domain: Không giới hạn
 • Parked: Không giới hạn
 • Email: Không giới hạn
 • FTP: Không giới hạn
 • PHP: 5x-7x

Gói 5000MB

$2.800.000 đ

12 tháng

 • Dung lượng: 5.000MB
 • Database: Không giới hạn
 • Addon Domain: 5
 • Sub domain: Không giới hạn
 • Parked: Không giới hạn
 • Email: Không giới hạn
 • FTP: Không giới hạn
 • PHP: 5x-7x