Bảng giá Hosting DAD PRO

Bảng giá Hosting DAD – PRO

Hosting SSD chất lượng cao – Băng thông không giới hạn. Giúp website của bạn luôn đạt tốc độ cao nhất ở mọi thời điểm.

HOSTING DAD 1G

$1.200.000 đ

12 tháng

 • Dung lượng: 1.000MB
 • Database: 1
 • CPU: 6 Core
 • RAM: 8 GB
 • Addon Domain: 0
 • Sub domain: 5
 • Parked: Không giới hạn
 • Email: Không giới hạn
 • FTP: Không giới hạn
 • PHP: 5x-8x
 • DirectAdmin

HOSTING DAD 2G

$1.500.000 đ

12 tháng

 • Dung lượng: 2.000MB
 • Database: 2
 • CPU: 6 Core
 • RAM: 8 GB
 • Addon Domain: 2
 • Sub domain: Không giới hạn
 • Parked: Không giới hạn
 • Email: Không giới hạn
 • FTP: Không giới hạn
 • PHP: 5x-8x
 • DirectAdmin

HOSTING DAD 3G

$1.900.000 đ

12 tháng

 • Dung lượng: 3.000MB
 • Database: 3
 • CPU: 6 Core
 • RAM: 8 GB
 • Addon Domain: 3
 • Sub domain: Không giới hạn
 • Parked: Không giới hạn
 • Email: Không giới hạn
 • FTP: Không giới hạn
 • PHP: 5x-8x
 • DirectAdmin

HOSTING DAD 5G

$2.800.000 đ

12 tháng

 • Dung lượng: 5.000MB
 • Database: 5
 • CPU: 6 Core
 • RAM: 8 GB
 • Addon Domain: 5
 • Sub domain: Không giới hạn
 • Parked: Không giới hạn
 • Email: Không giới hạn
 • FTP: Không giới hạn
 • PHP: 5x-8x
 • DirectAdmin