Hosting DAB Cơ Bản

Hosting DAB Cơ Bản

Hosting tương tích với mọi loại Website.
Hosting SSD – Băng thông không giới hạn – Cấu hình cực mạnh, không lo web quá tải.

Hosting DAB 1G

$900.000 đ

12 Tháng

 • Dung lượng: 1.000MB
 • Băng thông không giới hạn
 • CPU: 2 Core
 • RAM: 2 GB
 • Tự động sao lưu
 • Database: 1
 • FTP: Không giới hạn
 • PHP: 5x-8x
 • DirectAdmin

Hosting DAB 2G

$1.200.000 đ

12 Tháng

 • Dung lượng: 2.000MB
 • Băng thông không giới hạn
 • CPU: 2 Core
 • RAM: 2 GB
 • Tự động sao lưu
 • Database: 2
 • FTP: Không giới hạn
 • PHP: 5x-8x
 • DirectAdmin

Hosting DAB 3G

$1.600.000 đ

12 Tháng

 • Dung lượng: 3.000MB
 • Băng thông không giới hạn
 • CPU: 2 Core
 • RAM: 2 GB
 • Tự động sao lưu
 • Database: 3
 • FTP: Không giới hạn
 • PHP: 5x-8x
 • DirectAdmin

Hosting DAB 4G

$1.900.000 đ

12 Tháng

 • Dung lượng: 4.000MB
 • Băng thông không giới hạn
 • CPU: 2 Core
 • RAM: 2 GB
 • Tự động sao lưu
 • Database: 8
 • FTP: Không giới hạn
 • PHP: 5x-8x
 • DirectAdmin