Hosting Cơ Bản

Hosting Cơ Bản

Hosting tương tích với mọi loại Website.
Được dùng thử 7 ngày – Hosting SSD – Băng thông không giới hạn – Cấu hình cực mạnh, không lo web quá tải.

Hosting 1G

$450.000 đ

12 Tháng

 • Dung lượng: 1.000MB
 • Băng thông không giới hạn
 • Tự động sao lưu
 • Database: 1
 • FTP: Không giới hạn
 • PHP: 5x-7x

Hosting 2G

$780.000 đ

12 Tháng

 • Dung lượng: 2.000MB
 • Băng thông không giới hạn
 • Tự động sao lưu
 • Database: 2
 • FTP: Không giới hạn
 • PHP: 5x-7x

Hosting 3G

$1.140.000 đ

12 Tháng

 • Dung lượng: 3.000MB
 • Băng thông không giới hạn
 • Tự động sao lưu
 • Database: 4
 • FTP: Không giới hạn
 • PHP: 5x-7x

Hosting 4G

$1.490.000 đ

12 Tháng

 • Dung lượng: 4.000MB
 • Băng thông không giới hạn
 • Tự động sao lưu
 • Database: 8
 • FTP: Không giới hạn
 • PHP: 5x-7x