Cách cấu hình gửi nhận email theo tên miền trên điện thoại iPhone IOS

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn add mail theo tên miền sử dụng tại TBAY lên mail của hệ điều hành ios.

♦ Bước 1: Vào “Cài đặt” chọn “Mail

 

♦ Bước 2: Chọn “Thêm tài khoản

Ví dụ cài đặt với tài khoản email là: thangpq@oppathang.ga

 

 Bước 3: Chọn “Khác” 

 

♦ Bước 4: Chọn “Thêm Tài khoản Mail

 

♦ Bước 5: Điền đầy đủ thông tin rồi chọn ” Tiếp”

 

♦ Bước 6:  Điền đẩy đủ các nội dung cần thiết vào sau đó chọn “Lưu

 Lưu ý: Tên máy chủ các bạn lấy ở trên trang tbay.vn khi đăng nhập vào quản trị mail

                                                                   

♦ Bước 7: Vào App “Mail” của IOS

♦ Bước 8: Vào Mail vừa tạo và sử dụng gửi nhận bình thường

Chúc các bạn thành công!

Cách cấu hình gửi nhận email theo tên miền trên điện thoại iPhone IOS Cách cấu hình gửi nhận email theo tên miền trên điện thoại iPhone IOS

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn add mail theo tên miền sử dụng tại TBAY lên mail của hệ điều hành ios. ♦ Bước 1: Vào “Cài đặt” chọn “Mail”   ♦ Bước 2: Chọn “Thêm tài khoản” Ví dụ cài đặt với tài khoản email là: thangpq@oppathang.ga   ♦ Bước 3: Chọn “Khác”    ♦ Bước 4: Chọn […]

400 490 500