Cách không cho người lạ xem thông tin cũ trên Facebook

Nếu bạn cảm thấy rắc rối vì thông tin Facebook của mình bị rò rỉ, mặc dầu mình không hề kết bạn với người lạ.
Chẳn hạn 1 bài viết hay 1 bức ảnh của bạn đăng cách đây 10 năm, thì họ vẫn có thể click vào tường facebook bạn và xem nó.
Thì hôm nay Thiết kế website giá rẻ xin giới thiệu bài viết này sẽ giúp bạn cách ẩn mình hoàn toàn, trừ những người bạn nằm trong friend list của bạn mới có thể xem.
(Người lạ chỉ có thể xem duy nhất ảnh đại diện và ảnh bìa của bạn, ngoài ra tất cả mọi thông tin khác người lạ sẽ không thấy được, cho đến khi bạn và họ trở thành bạn với nhau)

Lưu ý: ( Bài viết làm trên ngôn ngữ tiếng việt và đăng nhập facebook bằng laptop, máy tính )

Bước 1: Chọn menu để vào tùy chỉnh cấu hình

Không cho người lạ xem thông tin cũ trên facebook

Bước 2: Chọn vào tab Quyền riêng tư

Không cho người lạ xem thông tin cũ trên facebook

Bước 3: Giới hạn bài viết cũ

3

Bước 4: Chấp nhận

4

Bước 5: Đóng ( Bước cuối )

5

Chúc bạn thành công.

Cách không cho người lạ xem thông tin cũ trên Facebook Cách không cho người lạ xem thông tin cũ trên Facebook

Nếu bạn cảm thấy rắc rối vì thông tin Facebook của mình bị rò rỉ, mặc dầu mình không hề kết bạn với người lạ. Chẳn hạn 1 bài viết hay 1 bức ảnh của bạn đăng cách đây 10 năm, thì họ vẫn có thể click vào tường facebook bạn và xem nó. Thì […]

400 490 500