Tạo rule tường lửa trên Cloudflare để chống DDOS, botnet

Hướng dẫn các bạn tạo các rule cơ bản để chống DDOS, botnet cho website của mình

Đầu tiên các bạn cần add tên miền vào Cloudflare theo Hướng dẫn sử dụng Cloudflare hạn chế tấn công từ chối dịch vụ (DDOS, botnet,…)

Với phiên bản miễn phí chúng ta sẽ được tạo 5 rule, bắt đầu chọn Create a Firewall rule để tạo mới

1. Tạo Rule chặn chiều quốc tế vào website:

– Rule đầu tiên mình muốn tạo đó là chặn chiều truy cập từ Quốc tế vào website, rule này để dùng khi website đang bị tấn công DDOS từ chiều Quốc tế

– Chọn Save as draft để lưu rule hoặc chọn Deploy để lưu và chạy rule luôn

2. Tạo Rule lọc bots

Đây là 2 rule cơ bản để chặn DDOS và botnet: Cloudflare cho bạn nhiều lựa chọn để tạo rule, các bạn có thể tuỳ ý tạo theo nhu cầu của mình

3. Kết luận:

Ok vậy là bài viết này mình đã hướng dẫn xong cho các bạn về “Tạo rule tường lửa trên Cloudflare để chống DDOS, botnet” – chúc các bạn có những kiến thức thú vị.

Tạo rule tường lửa trên Cloudflare để chống DDOS, botnet Tạo rule tường lửa trên Cloudflare để chống DDOS, botnet

Hướng dẫn các bạn tạo các rule cơ bản để chống DDOS, botnet cho website của mình Đầu tiên các bạn cần add tên miền vào Cloudflare theo Hướng dẫn sử dụng Cloudflare hạn chế tấn công từ chối dịch vụ (DDOS, botnet,…) Với phiên bản miễn phí chúng ta sẽ được tạo 5 rule, bắt […]

400 490 500